Skrócony opis zasad panujących podczas egzaminów

  1. System losowo generuje egzamin, na który składa się 15 wylosowanych z puli pytań.
  2. Na rozwiązanie każdej części egzaminu masz 30 minut.
  3. Poprawana odpowiedź daje 1 punk, niepoprawna odpowiedź daje 0 punktów.
  4. Aby zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym, musisz zdobyć minimum 11/15 punktów.
  5. Egzamin nr 1 jest obowiązkowy, pozostałe zdajemy zależnie od potrzeb.
  6. Dla uprawnień związanych z wydawaniem paszportów dla roślin doniczkowych / egzotycznych zastosowanie ma egzamin nr 1 oraz 5.

Baza pytań oraz odpowiedzi